Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần - Shazam! Fury of the Gods

Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần

Shazam! Fury of the Gods (2023)

Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần, Shazam! Fury of the Gods 2023 Trailer HD Vietsub Bộ phim tiếp tục câu chuyện về cậu thiếu niên Billy Batson, khi đọc thuộc lòng từ ma thuật "SHAZAM!" được biến thành Siêu anh hùng thay thế bản ngã trưởng thành của anh ấy, Shazam.

Nội Dung Phim Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần

Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần, Shazam! Fury of the Gods 2023 Trailer HD Vietsub

Bộ phim tiếp tục câu chuyện về cậu thiếu niên Billy Batson, khi đọc thuộc lòng từ ma thuật "SHAZAM!" được biến thành Siêu anh hùng thay thế bản ngã trưởng thành của anh ấy, Shazam.

Bình Luận Phim Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần

Loading...